Noorderlaan

Zaterdag 31 oktober verkeershinder mogelijk op kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan

Op zaterdag 31 oktober wordt het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan een stukje verlegd naar het noordoosten, richting garage GMAN. Een deel van het verkeer wordt omgezet naar de huidige busbanen. Het kruispunt blijft tijdens deze werken open voor het verkeer. Bestuurders moeten wel rekening houden met mogelijke verkeershinder.

De werken starten op zaterdagochtend om 5u. Rond 8u worden de bestaande verkeerslichten uitgeschakeld. Het verkeer wordt in verschillende stappen omgezet en zal gedeeltelijk over de huidige busbanen rijden. De verkeerspolitie zal het verkeer op het kruispunt regelen totdat de nieuwe verkeerslichten in dienst zijn, naar verwachting rond 16u.

Als het zaterdag te fel regent, zal de nieuwe wegmarkering op een later ogenblik moeten worden aangebracht. In dat geval worden tijdelijk oranje borden geplaatst met het opschrift: “Opgelet: geen wegmarkering”.

Veilig fietsen

Om de veiligheid van de fietsers tijdens de werken te garanderen, volgen zij een omleidingsroute. Doorgaand fietsverkeer wordt vanaf de IJzerlaan omgeleid via de Bredastraat – Noorderlaanbrug (richting noorden) en Bredastraat – Hardenvoort (richting zuiden). Lokaal fietsverkeer kan steeds zijn bestemming bereiken.

Opnieuw water in de IJzerlaan

De werken op het kruispunt maken deel uit van het project IJzerlaan(brug) dat de omgeving van de IJzerlaan en de Ingenieur Menneslaan de komende jaren sterk zal doen veranderen. De IJzerlaanbrug wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Samen met de brug verdwijnen ook de lange aanloophellingen. Een unieke kans om beide lanen helemaal opnieuw in te richten. Aan de kant van Merksem komt een groene parkzone en op termijn een ecowijk. De IJzerlaan wordt heraangelegd naar het beeld van de zuidelijke Singel met brede fietspaden en bomenrijen. Door de aanleg van een 11 meter breed kanaal zal er bijna 80 jaar na het dempen van de Kempisch Vaart opnieuw water door de IJzerlaan stromen.

Meer infomatie over de werken op de IJzerlaan? Surf naar www. IJzerlaan.be